Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Barn & Ungdom U8-U19

Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) är ett dokument som samlar ett antal centrala bestämmelser för barn och ungdomar. Syftet är att skapa ett gemensamt ramverk för barn- och ungdomshandbollen i Sverige. Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller. Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet. På sidan finner ni länkar till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, bilagor, samt Tävlingsföreskrifter för Handbollförbundet Öst Barn och Ungdom.

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom som du hittar nedan är fastställda av förbundsstyrelsen och börjar gälla 2024-07-01.

Utöver dessa tävlingsbestämmelser finns

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom

Inför säsongen 2024-2025 har Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser uppdaterats enligt nedan.

 • § 1:3: Paragrafen har utökats med en tabell för spelformer för barnhandbollen, och vilka spelformer som bör tillämpas i vilken ålder.
 • § 1:4: Paragrafen har skrivits om för att utöka SDF:ens mandat vid serieindelning för barn.
 • § 2:1: Paragrafen har bytt namn och uppdaterats med information om antal spelare beroende på spelplan.
 • § 2:2: Paragrafen har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 2:1.
 • § 2:3: Paragrafen har utökats med information om godkända bolltyper i barnhandbollen, samt har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 1:3.
 • § 2:10: Paragrafen har uppdaterats för att harmonisera med innehållet i § 1:3.
 • § 3:4: Paragrafen har skrivits om för att harmonisera med dagens administrativa system.
 • § 3:6: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga i vilka sammanhang som samverkan ska godkännas.
 • § 3:7: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga dispensers ställning i sanktionerade ungdomsturneringar.
 • § 3:8: Paragrafen har uppdaterats för att förtydliga flickors spel med pojkars eller pojkars spel med flickors ställning i sanktionerade ungdomsturneringar.
 • § 4:5: Paragrafen har fått en ny rubrik och har skrivits om för att harmonisera med innehållet i § 3:7 och § 3:8.

TBBU i sin helhet:

TBBU bilagor:

Instruktion för ansökan om matchändring i Profixio:

Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2024-07-11

Författare:

Email: