Gå till innehåll

Barn

Flickor och pojkar 11 (födda 2011)

Flickor och Pojkar 11 (födda 2011) använder påhängsribba och spelar om möjligt på fullstorplan, men det kan förekomma att matcher även spelas i icke fullstora hallar. U11 ingår i kategoriseringen; Barn, vilket innebär att flickor får spela med pojkar och pojkar spela med flickor utan att dispens behöver sökas. Enligt TBBU för Barn, publiceras inte tabeller eller resultat.

HF Öst baserar serieindelningen på föreningarnas geografiska tillhörighet samt föreningarnas önskemål om nivå; lätt, medel eller svår. Detta görs i samband med anmälningsbekräftelsen i forms-formuläret. HF Öst förbehåller sig rätten att skapa serier som de anser blir bäst för alla deltagande lag och har efter ordentlig analys enligt TBBU tillstånd att frångå föreningars önskemål.

Omgångsintervall i U11 är lördag till söndag ca varannan helg. Målsättningen är att skapa en lottning med sammandragsspel om möjligt med tre lag, men HF Öst förbehåller sig rätten att skapa en lottning som anses bäst för åldersklassen med hänsyn till övrig tävlingsverksamhet.

Matchtiden är 2x15 minuter.
Anmälningsavgift: U11 (2011) 1500 kronor.
Sista anmälningsdag: 1 maj 2022.

Flickor och pojkar U10 (rekommenderad ålder född 2012)

Flickor och Pojkar U10 har möjlighet att välja mellan spelformerna 6 mot 6 eller 5 mot 5 (6 utespelare plus målvakt, eller 5 utespelare plus målvakt). De båda spelformerna använder sig av påhängsribba vid spel med fullstora mål. Skillnaden i spelformerna förutom olika antal spelare på planen, är att spelformen 5 mot 5 utövas i de så kallade "icke fullstora hallarna" eller på kortplan. 6 mot 6 spelas i den utsträckning som är möjlig på stor plan (40x20). I dagsläget är det en brist på kortplan inom distriktet. De föreningar som inte har tillgång till en ”icke fullstorplan” eller har en kommun som inte investerat i en kortplan, har vid hemmaarrangemang möjlighet att hitta egen lösning för att tillfälligt skapa en kortplan. Detta med hjälp av tex quiqplay mål, tejp, plättar eller annan fantasi/kreativitet för att göra det möjligt att genomföra arrangemanget. Målsättningen är att etablera kortplan i flera av våra kommuner under de kommande åren.

U10 spelar sammandrag, vilket innebär att flera lag träffas i en hall och spelar flera matcher vid ett och samma tillfälle. Dessa sammandrag planeras att genomföras tre gånger per termin, i det som HF Öst benämner som Höstens och Vårens Spel. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

Anmälningsavgift: Höstens Spel 500 kr per lag och sedan 500 kr per lag vid anmälan till Vårens Spel.
Sista anmälningsdag: Höstens Spel 1 maj 2022. Separat inbjudan och ny anmälan görs till Vårens spel i oktober/november. Anmälda lag ska vara redo att vara arrangörer, (undantag kan förekomma).

Flickor och pojkar U9 (rekommenderad ålder födda 2013)

Åldersklassen U9, spelar minihandboll, vilket är på tvären med fyra utespelare och en målvakt. I minihandboll används minimål och en mjukboll.

U9 spelar sammandrag, vilket innebär att flera lag träffas i en hall och spelar flera matcher vid ett och samma tillfälle. Dessa sammandrag planeras att genomföras tre gånger per termin, i det som HF Öst benämner som Höstens och Vårens Spel. Inga resultat ska rapporteras till förbundet, därför finns inte resultat och tabeller i resultatportalen.

Anmälningsavgift: Höstens Spel 500 kr per lag och sedan 500 kr per lag vid anmälan till Vårens Spel.
Sista anmälningsdag: Höstens Spel 1 maj 2022. Separat inbjudan och ny anmälan görs till Vårens spel i oktober/november. Anmälda lag ska vara redo att vara arrangörer, (undantag kan förekomma).

Handbollfestival U8 (rekommenderad ålder födda 2014)

Distriktets yngsta spelare deltar i något som HF Öst kallar för handbollfestivalen, som är öppen för barn som deltar i föreningarnas Handbollsskola. En handbollfestival är en match- och träningssamling som pågår i ca 3 timmar med lag från olika föreningar. Alla lag börjar i hallen samtidigt och alla lag avslutar tillsammans. Handbollfestivalen är för femte året könsneutral och målsättningen är att starta med första omgången i december, följt av tre omgångar i januari, februari och mars.

Anmälningsavgiften för Handbollfestivalen är 500 kr per lag.
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2022.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Författare:

Email: