Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Matchflytt

Nedan följer en genomgång av vad som gäller vid matchändring/ flytt av matcher i serier som administreras av Handbollförbundet Öst. Om något kring de gällande matchflytts bestämmelserna är oklart, tveka inte att höra av er till tavling@handbollost.se

Generell sammanfattning om matchflyttar

Tänk efter innan ni begär matchflytt, det är många som påverkas av att matcher flyttas.

 • Motståndarna inklusive spelare och föräldrar som planerat efter hur matchen ligger påverkas.

 • Domar och funktionärslistan är gjord och blir även den berörd. Domare och funktionärer ska avbokas samt att man ska boka in nya vid det nya matchtillfället.

 • Hallen blir tom och kanske även skapar hål i arrangemanget. Detta påverkar hallvärdar, kafépersonal och andra personer som arbetar under ert och andras arrangemang.

 • Matcher i sammandragsserier är svårare att flytta. Då är det inte bara en match utan tre-fyra matcher som blir berörda.

Vi förstår att man ibland behöver flytta matcher men vi vill att ni funderar en extra gång om det är viktigt att flytta matchen. Beror det på spelarbrist just den dagen kanske ni kan låna från annat lag i er förening eller liknande.

Senior

 • Se godkända anledningar för matchflytt i Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser.

 • Matchflytt utöver godkända anledningar innebär alltid en kostnad.

 • Ansökan inkommen senast 14 dagar för utsatt matchdag - 0kr/match

 • Ansökan inkommen senare än 14 kalenderdagar före utsatt matchdag - 2000 kr/match

 • Ansökan närmare än 5 kalenderdagar faktureras även domarkostnaderna - 2000kr/match samt matcharvode

 • Flytt utan tillstånd - 5000kr/match

Barn och ungdom, U9-U19

Nedan information är hämtat från Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU).

1:5 b Matchflytt
När serien har publicerats har en förening under 21 kalenderdagar rätt att begära justeringar av spelprogrammet. Föreningarna ska komma överens om nytt matchtillfälle inom ramen för seriens omgångsplanering. Om de inte kan enas är det serieadministratören som fastställer när matchen ska spelas. Administrerande förbund kan besluta om längre/kortare tid än de 21 kalenderdagarna om det är så att de också tillsätter domare.

Matchflytt under pågående säsong får göras enligt följande:

 • Matchen kan flyttas kostnadsfritt om ändringen inkommer senast 21 kalenderdagar innan speldag.

 • Match som flyttas bör spelas 14 kalenderdagar innan eller efter ordinarie speldatum.

 • Matchen får aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 Start och sluttider för seriematcher.

Enligt regelboken § 4:1 finns inga hinder för att starta en match om de två lagen kan ställa upp med minst fem spelare inklusive målvakt.

Övrigt

Begäran om matchflytt ska skickas in av en representant från föreningen via det tävlingsadministrativa systemet Profixio. SDF:en kan göra avsteg och tillhandahålla andra rutiner för hur matchflyttning ska genomföras. Eventuella avsteg ska tydligt framgå vid inbjudan till serie/tävling.

Serie- eller matchadministratören (Handbollförbundet Öst) har alltid rätt att flytta och ändra matcher ända fram till matchstart.

1:5 c Avgift för matchflytt
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet debiteras en administrationsavgift.Avgiften för flytt av match/sammandrag i kategorin barn är 500 kronor. Avgiften för flytt av match i kategorierna yngre ungdom och äldre ungdom är 1000 kronor.

Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören närmare än 5 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet beviljas flytten endast i undantagsfall.

1.5 d Icke sanktionerad matchflytt
Om matchändring görs utan serie- eller matchadministratören godkännande har administrerande förbund rätt att debitera föreningen med en administrationsavgift på 2 000 kronor för yngre ungdom och äldre ungdom och 1 000 kronor för barn. Om serien spelas med sammandrag debiteras endast en administrationsavgift för hela sammandraget på samma belopp.

1:5 e Matchflytt/uppskjuten match vid Force majeure
Om det råder omständigheter som föreningarna själva inte kan styra över så kan match skjutas upp och spelas vid senare tillfälle. I möjligaste mån ska serieadministratören kontaktas, men då force majeure-situationer oftast uppstår akut så måste föreningarna vara beredda att lösa situationen själva. Om det uppstår en force majeure-situation är rekommendationen att föreningarna försöker få matchen spelad, men givetvis inte på ett sätt som kan anses osäkert eller farligt för deltagande.

1:5 f Matchflytt pga domare
Att domarna inte kommer till match är inte att betrakta som force majeure. Om kallade domare ej infunnit sig till matchstart tillsättas nya domare enligt följande ordning:

 • Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.

 • Bortalaget ansvarar för att tillsätta domare 2.

 • Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.

 • Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare.

Tillsättningsordning vid sammandrag:

 • Arrangören ansvarar för att tillsätta domare 1 och 2.

Om arrangören inte kan tillsätta två domare så blir turordningen följande:

 • Hemmalaget ansvarar för att tillsätta domare 1.

 • Bortalaget får möjlighet att tillsätta domare 2.

 • Om bortalaget avböjer så kan hemmalaget tillsätta även domare 2.

 • Om hemmalaget ej kan tillsätta domare 2 döms matchen av en domare

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-09-29

Författare:

Email: