Gå till innehåll

Paraverksamhet

Paraverksamhet är handboll för den som lever med en funktionsnedsättning. Paraverksamheten är växande inom svensk handboll som ofta är samverkansaktiviteter mellan förening, olika kommunförvaltningar, brukarorganisationer och regioner/habiliteringar.

Paraverksamheten är indelad i två tränings- och spelklasser: Parahandboll och Rullstolshandboll. Handbollförbundet Öst erbjuder också deltagande i Para Handbollfestival.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-02-21

Författare:

Email: