Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Spelregler

Spelregler i handboll, gäller från den 1 juli 2022.

I denna första upplaga av nya regelboken så kommer ni återfinna gul och grönmarkerade texter. Det är dessa markeringar som belyser alla nya regler och direktiv som finns med i denna upplaga. De gula markeringarna är regler och direktiv från maj 2022 och det gröna markeringarna är från juli 2022.

Handbollens spelregler består av regeltexten med kommentarer, domartecken, klarlägganden till spelreglerna och reglementet för avbytarområdet. I den här regelboken förekommer dessutom riktlinjer för spelplanen och målen, handbollsdomarens tio punkter och några PM vilka har tagits med för att underlätta för oss som sysslar med handboll.

Observera:

För enkelhetens skull använder regelboken generellt ordens maskulina form för spelare, ledare, domare och funktionärer. Reglerna gäller emellertid lika för manliga och kvinnliga deltagare, utom vad beträffar reglerna för bollstorlekar.

Avvikelser från IHF:s regelbok:

Det finns en del bestämmelser i Internationella Handbollförbundets (IHF) spelregler, som inte överensstämmer med de svenska tävlingsbestämmelserna. Till exempel handlar det om åldersindelning för ungdomshandbollen, bollstorlekar I dessa fall hänvisas till Svenska Handbollförbundets (SHF) tävlingsbestämmelser och reglementet för respektive ungdomstävling samt tävlingsbestämelser för barn och ungdom (TBBU).

Lathund 2023 - 2024 ---> Pdf, 189.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regelboken 2022 i sin helhet hämtar du här ---> Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Förtydligande regel 4:9 (Glasögon) ---> Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för funktionärer ---> Pdf, 754.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regel 1: Spelplanen Pdf, 586.5 kB.


Regel 2: Speltiden, slutsignal och timeout Pdf, 119.9 kB.


Regel 3: Bollen Pdf, 98 kB.


Regel 4: Laget, byte av spelare, utrustning Pdf, 118 kB.


Regel 5: Målvakten Pdf, 93.1 kB.


Regel 6: Målgården Pdf, 88.7 kB.


Regel 7: Hur bollen får spelas, passivt spel Pdf, 120.1 kB.


Regel 8: Förseelse mot motståndare och osportsligt uppträdande Pdf, 161.7 kB.


Regel 9: Mål Pdf, 128.1 kB.


Regel 10: Avkast Pdf, 116.7 kB.Regel 11: Inkast Pdf, 68.9 kB.Regel 12: Målvaktskast Pdf, 69.8 kB.Regel 13: Frikast Pdf, 114.7 kB.Regel 14: 7-meterskast Pdf, 103.4 kB.Regel 15: Instruktioner för utförande av kast (avkast, inkast, målvaktskast, frikast och straffkast) Pdf, 118.5 kB.Regel 16: Bestraffningar Pdf, 143.3 kB.Regel 17: Domare Pdf, 100.1 kB.Regel 18: Tidtagare och sekreterare Pdf, 69.7 kB.Domartecken Pdf, 410.1 kB.Klarlägganden till spelreglerna Pdf, 356.2 kB.Reglemente rörande avbytarområdet Pdf, 218.1 kB.Riktlinjer och tolkningar Pdf, 914.5 kB, öppnas i nytt fönster.Riktlinjer för spelplan och mål Pdf, 345 kB.Reglemente för Shoot Out Pdf, 67.7 kB.Domarens tio punkter Pdf, 216.4 kB.PM för domare Pdf, 83.7 kB, öppnas i nytt fönster.PM för tidtagare och sekreterare Pdf, 85.5 kB.PM för föreningar Pdf, 60.4 kB.


Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Författare: Niklas Axvallen

Intressant? Dela gärna!