Gå till innehåll

Värdegrund

Handboll är en sport som engagerar allt från liten till eliten, där alla har möjlighet att delta från sina egna förutsättningar. Verksamheten för Handbollförbundet Öst ska präglas av glädje och gemenskap där alla ska bjudas in för att få delta. Vi bjuder in till delaktighet genom ett öppet klimat där alla har möjlighet att påverka. Vi bemöter varje situation med ödmjukhet och visar respekt mot alla personer. Vi visar framåtanda genom att möjliggöra för den enskilde individen personlig utveckling. Vi skapar förutsättningar för utveckling genom en innovativ och beslutskraftig verksamhet.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: