Gå till innehåll

Strategi 2026

Utveckla handbollsföreningen
Vi ska arbeta för att vara ett stöd till föreningarna i deras arbete. De fokusområden som vi kommer belysa extra är:

 • Kultur och Värdegrund - Vi ska stärka föreningarnas kultur- och värdegrundsarbete
 • Utbildningar – Vi ska bidra till att våra föreningar ökar sin föreningskompetens.
 • Dela kunskap och resurser – Vi ska bistå föreningarna med riktlinjer, policys och mallar anpassade för att användas i föreningen.
 • Mångfald och jämställdhet - Vi ska arbeta för mångfald och jämställdhet, på alla nivåer, från bredd till elit.

Barn & Ungdom
Grunden till vår verksamhet finns i barn- och ungdomsengagemanget. Där är det viktigt för oss att stärka det arbetet hos våra föreningar genom:

 • Rekrytering – vi skapar förutsättningar för våra föreningar att rekrytera barn och ungdomar.
 • Behålla - vi skapar förutsättningar för våra föreningar att behålla barn och ungdomar inom handbollen.
 • Föräldraengagemang - vi stärker föreningarna i arbetet med föräldraengagemang.
 • Spelar- och tränarutbildningar - vi erbjuder utbildningar för våra barn, ungdomar och ledare i syfte att stärka hälsa, glädje, prestation och kompetens.

Ett stärkt ledarskap
Vi ska arbeta med att stärka ledarskapet för att skapa förebilder på flera nivåer inom handbollens olika områden genom:

 • Ledarhandbok – ett underlag för föreningar, tränare, domare, instruktörer och andra organisationsledare.
 • Utbildning - tillgängliggöra utbildningar i närområdet.
 • Framtida ledare – en satsning på det unga och jämställda ledarskapet.
 • Mentorskap – vi vill arbeta för bättre förutsättningar för mentorskap.

Handboll för alla genom hela livet
Vi ska arbeta för att handboll ska vara en inkluderande, jämlik och jämställd idrott för alla hela livet. För att inkludera ännu fler ska vi arbeta med:

 • Parahandboll – vi arbetar för att föreningarna ska utöka sin parahandbollsverksamhet.
 • Rullstolshandboll – vi arbetar för att skapa möjlighet för utövande i vårt distrikt.
 • Beachhandboll – vi skapar förutsättningar för öka beachhandbollsverksamhet.
 • Samarbeten – vi möjliggör samverkan i syfte att behålla aktiva inom både bredd- och elitverksamhet i vårt distrikt.
 • Alternativa spelformer – vi ska uppmuntra till skapandet av fler motionslag och användandet av alternativa spelformer.
 • Hela livet – vi arbetar tillsammans med föreningarna för ett livslångt engagemang inom handbollen, i roller så som matchvärd, funktionär, domare, tränare, organisationsledare m.fl.

Arrangemang och kommersiell tillväxt
Distriktet Öst ska vara ett självklart val från liten till eliten. Vi ska arbeta för att stärka våra arrangemang och öka vår kommersiella tillväxt genom:

 • Synliggöra - stärka handbollens kultur och värdegrund i distriktet, genom vårt och föreningarnas marknadsarbete.
 • Kommersiell tillväxt - utveckla samarbeten med företag och organisationer utanför idrotten.
 • Arrangemang och evenemang – vi ska samarbeta med föreningarna för att stärka distriktets arrangemang samt fortsatt arbetar för att få fler evenemang.
 • Position och samverkan - vi ska samverka och påverka Svenska handbollförbundet och andra aktörer i frågor som gynnar våra och våra föreningars intressen.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Författare:

Email: