Gå till innehåll

Disciplinnämnd

Årstmötet 2021 valde att bilda en gemensam disciplinnämnd för de tre regionerna Mitt, Norr och Öst.

Bakgrunden till förslaget är att öka likabehandlingen mellan regionerna, minska risken för att jävsituation uppstår samt att erbjuda de enskilda ledamöterna en jämnare arbetsbelastning.
Samtliga ledamöter väljs för tävlingssäsongen 2023/2024 och 2024/2025

Ordförande

Niklas Starå kontaktperson Öst

Ledamot

Anna Medin Öst

Ledamot

Wolgart Alm Öst

Ledamot

Susanne Nyholm Westin Öst

Ledamot

Pierre Grubbstöm kontaktperson Mitt

Ledamot

Ronny Brännström kontaktperson Norr

Ansvarig kontaktperson HF Öst

Anna Bisso

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Författare:

Email: