Gå till innehåll
En bild

Gustavsbergs IF HK - Lovaktiviteter

Att skapa roliga och attraktiva aktiviteter under skolloven för barn och ungdomar kan vara ett effektivt sätt att både rekrytera nya medlemmar och uppskatta de medlemmar man redan har. En förening som på senaste gjort ett väldigt bra jobb med sina lovaktiviteter är Gustavsbergs IF HK.

Carina Göransson och Johan Sjökvist från Gustavsbergs IF HK berättar att föreningen ständigt jobbar för att marknadsföra handbollen på sin hemmaplan Värmdö. De lägger stor energi på att bjuda in till aktiviteter som både kan skapa ett handbollsintresse och erbjuda en sysselsättning på loven.

  • För oss är utbildning och inspiration viktigt att erbjuda ledare och spelare då vi tror att det skapar ett, förhoppningsvis, livslångt intresse för handbollen.

Under föreningens lovaktiviteter erbjuds ett flertal olika aktiviteter, inte bara handboll. Det dansas som uppvärmning, leks lekar, målas ansiktsmålning och springs hinderbanor. Men självklart erbjuds det också handbollsträning och matchspel med olika svårighetsgrader. Dessutom bjuder man på mellanmål för att både tillföra energi men också skapa möjlighet för ett socialt umgänge.

Carina och Johan lyfter fram samarbetet med kommunen som en del av framgången med aktiviteterna. Samarbetet innebär både ett ekonomiskt stöd, delvis för att kunna erbjuda ersättning till de som ställer upp som ledare, och möjligheten till halltider. Dessutom samarbetar man med andra idrottsföreningar när kommunen anordnar öppet hus för att kunna utnyttja ännu ett tillfälle att bjuda in nya medlemmar.

En av de största utmaningarna föreningen stött på är faktiskt att kunna erbjuda alla som vill chansen att vara ledare under lovaktiviteterna. Rekryteringen till ledare har alltså inte varit något problem. Inför varje aktivitet bestämmer man vilken åldersgrupp som ska få chansen att vara ledare och därefter får spelarna själva anmäla sig. Carina och Johan menar att det är viktigt att skapa ett engagemang hos spelarna att vilja vara ledare.

  • “Dopa” chansen att vara ledare med speciella ledartröjor, ersättning och genom att uppmärksamma dem på hemsidan och i andra kanaler.

En annan utmaning är att nå ut till de skolungdomar som inte vanligtvis idrottar på sin fritid. Men genom att marknadsföra aktiviteterna i en mängd olika kanaler har man ändå haft gott om deltagare. Marknadsföringen har skett genom hemsidan, sociala medier, anslagstavlor, kommunens hemsida och utskick samt vissa direktadresserade mejlutskick inom föreningen.

Vill din förening också komma igång med riktigt bra lovaktviteter så är de främsta tipsen från Gustavsbergs IF HK detta:

  • Skapa engagemang hos spelare för att vilja bli ledare
  • Etablera en bra dialog med kommunen
  • Börja i lagom skala
  • Skapa tydliga och inspirerande inbjudningar
  • Marknadsför aktiviteterna med berättelser, bilder och filmer från tidigare aktiviteter
  • Hjälp varandra med erfarenhetsutbyte från andra som har haft lovaktiviteter innan

Vill ni som förening också dela med er av ett “Best Practice”? Tveka inte att kontakta oss på utveckling@handbollost.se

Publicerad: 2022-03-07

Senast uppdaterad: 2023-08-24

Författare: Mikaela Haglund

Intressant? Dela gärna!