Gå till innehåll

Funktionärsutbildning

Handbollförbundet Öst anordnar och arrangerar både egna domar- och funktionärsutbildningar samt är medarrangörer till domar- och funktionärsutbildningar som hålls ute i föreningarna.

Förbundsdomarutbildning och Elitdomarutbildning samt Elitfunktionärsutbildning arrangeras av Svenska Handbollförbundet (SHF). Frågor om dessa utbildningar hänvisas till ansvarig tjänsteman på SHF.

I dokumenten till höger får ni fullständig information om hur utbildningsverksamheten för domare och funktionärer fungerar nationellt och lokalt. Här hittar ni även information om vilka åtaganden föreningen har vid arrangerande av en domar- eller funktionärsutbildning i egen regi.

För att bli funktionär krävs inga förkunskapskrav (beroende på nivå). Självklart är det bra att ha förkunskaper om exempelvis regler, domartecken, EMP, etc.

För att få utföra funktionärsuppdrag – oavsett nivå – ska du genomföra en obligatorisk funktionärsutbildning arrangerad av den förening du tillhör eller av Handbollförbundet Öst.

Utan tidigare erfarenhet av att utföra funktionärsuppdrag och vad det innebär att agera som funktionär rekommenderas du att genomföra en Funktionärsutbildning 1 & 2 (förenings- eller distriktsfunktionärsutbildning). Vilken av utbildningarna du ska välja beror på vilken nivå du ämnar att agera som funktionär på.

Om du vill ta nästa kliv i ditt funktionärsuppdrag ska du genomföra den utbildning som är efter din nuvarande utbildningsnivå idag.

  • FU 1 (Föreningsfunktionär) → FU 2 (Distriktsfunktionär)
  • FU 2 (Distriktsfunktionär) → FU 3 (Förbundsfunktionär)
  • FU 3 (Förbundsfunktionär) → FU 4 (Elitfunktionär)
  • FU 4 (Elitfunktionär) → FU 5 (Internationellfunktionär)

Publicerad: 2023-06-15

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare:

Email: