Gå till innehåll

Strategi 2023

Handboll i Öst – ett självklart val från liten till eliten

Synlighet

Målbild - att öka rekryteringen till handbollen

Fysisk marknadsföring​

Visa upp handbollen, förbundet och föreningarna externt inom distriktet.

Handbollspolitik​

Vara representerade i relevanta organisationer, beslutsorgan och referensgrupper såsom Svenska Handbollförbundet, RF-SISU samt samverka med andra stora SDF i distriktet.
Bearbeta kommuner inom distriktet och vara en viktig röst för handbollen inom idrotten. ​

Digital marknadsföring​

Sprida alla delar av verksamheten löpande i de digitala kanalerna. ​

Rörlig bild och ljud​

Sprida och skapa nytt rörligt material och ljud för de digitala kanalerna. ​

Förbunds- och föreningsutveckling

Målbild - att skapa förutsättningar för olika samverkansformer med olika organisationer.

Föreningsnätverk​

Förbundet ska skapa förutsättningar för olika nätverk mellan föreningarna i distriktet.

Sponsorer och partners​

Förbundet ska verka för att ta mer plats i den kommersiella idrottsarenan genom att samarbeta med näringslivet i nya former.
Förbundet ska attrahera och initiera samarbeten med sponsorer, se över ramavtal, rabatter och samlingsavtal för förbundet och dess föreningar.

Service och tjänster​

Förbundet ska verka för att skapa lättillgänglig och relevant service och kompetensutveckling för föreningarna. Det kan ske i egen regi men också i samverkan med RF-SISU.

Motivation och inspiration​

Skapa lättillgänglig och relevant kompetensutveckling för liten till eliten. ​

Handbollsutveckling

Målbild – att attrahera, utveckla och behålla fler spelare, ledare, domare och funktionärer

Alternativa handbollsformer​

Förbundet ska initiera och/eller arrangera fler former av handboll samt arrangera flera varianter på seriespel.

Spelarutveckling

Stötta föreningarna att skapa bättre förutsättningar för bredd och elitverksamhet.

Ledar- och tränarutbildning

Säkerställa att barn och ungdomar får en engagerande och utvecklande handbollsmiljö genom att erbjuda attraktiva och inspirerande utbildningar. ​

Domar- & funktionärsutveckling​

Få fler nya och behålla nuvarande domare och funktionärer.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2023-01-18

Författare:

Email: