Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Policy för övergångar och värvningar

På årsmötet den 22 april 2024 beslutade föreningarna i Handbollförbundet Öst en ny policy för övergångar och värvningar.

I distriktets fortsatta arbete med #schyssthandboll har Handbollförbundet Öst under säsongen 2023-2024 tillsammans med föreningarna arbetet fram en policy för övergångar och värvningar. Det har varit en efterfråga på ett tydligare ramverk och ett dokument att förhålla sig till både som förening, lag, tränare/ledare och vårdnadshavare. På årsmötet den 22 april 2024 presenterades en slutversion som således beslutades och som nu ska efterlevas av föreningarna tillhörande Handbollförbundet Öst.

Policy för övergångar och värvningar

Handboll är en sport som engagerar allt från liten till eliten, där alla har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Med fokus på vår strategi och behålla perspektivet ska vi skapar förutsättningar för våra föreningar att behålla barn och ungdomar inom handbollen.

I Handbollförbundet Öst görs det genom ett gemensamt förhållningssätt för att undvika värvningar i unga åldrar och stävja felaktiga värvningar generellt. Att selektivt välja ut spelare och toppa eller värva för att nå resultat i yngre ungdom är inget som Handbollförbundet Öst står bakom.

Syfte

Skapa ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn gällande övergångar och värvningar för föreningar inom Handbollförbundet Öst.

Värvningar bland unga spelare för med sig att föreningar får sina lag urholkade och i vissa fall blir tvingade att lägga ner lag eller slå samman två lag/åldersklasser. Det innebär mindre konkurrens i de olika åldersklasserna och därmed en sämre utveckling av spelare, vilket är negativt för handbollens utveckling i distriktet.

De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och social miljö tillsammans med sina kompisar. Fram till 15 års ålder bör de om möjligt stanna kvar i sitt närområde.

Med en policy att rätta sig efter förbättras förhoppningsvis samarbetet och dialogen mellan föreningar i distriktet.

Övergångar - sker alltid på spelarens initiativ

Byten kan orsaks av olika anledningar t.ex. flytt, sociala omständigheter, tränarbrist, spelarbrist. Dialog ska föras mellan förening och förening om varför spelaren vill byta förening genom vårdnadshavare.

Dialogen förs mellan tävlingsansvarig/kanslist/ordförande (inte tränare/ledare/spelare) i föreningarna. Om spelaren inte kontaktat sin nuvarande förening är det mottagande förenings ansvar att dialog upptas mellan föreningarna innan provträningar planeras in. Därefter kan övergången genomföras.

Föreningen tar inte emot spelare från andra föreningar förrän en dialog förts med spelarens nuvarande förening.

Värvning - sker alltid på föreningens initiativ

Föreningen = styrelsen eller av annan person utsedd av föreningen tex klubbchef, sportchef, ungdomsansvarig.

Värvning får tidigast ske det året spelaren fyller 15 år efter avslutat tävlingsår 30:e juni.

Vid värvning gäller turordningen att alltid kontakta och få bekräftad kontakt med den andra föreningen före kontakt med spelare (och vårdnadshavare om spelaren är under 18 år). Kontakt och dialog sker alltid mellan föreningarnas styrelse eller annan utsedd person tex klubbchef, sportchef, ungdomsansvarig. Tränare/ledare/spelare får inte ta kontakt med andra spelare.

Föreningen ska informera tränare/ledare/spelare och föräldrar inom sin förening gällande policyn för övergångar och värvningar.

Åtgärdstrappa

Om en situation uppstår där en förening går emot policyn för övergångar och värvningar tillämpas en åtgärdstrappa.

  1. Dialogen förs mellan berörda föreningarnas styrelse eller annan person utsedd av styrelsen tex klubbchef, sportchef, ungdomsansvarig, ej via tränare/ledare/spelare.

  2. Vid behov kontaktar förening Handbollförbundet Öst för stöttning.

  3. Om en förening återkommande bryter mot policyn för övergångar och värvningar begär Handbollförbundet Öst in en åtgärdsplan.

Annan information för dig som förening och vårdnadshavare gällande övergångar

Under Tävling och rubriken "övergångar" finns information om bla annat;

Information om övergångar
Spelare upp till 14 år Länk till annan webbplats.
Spelare från 15 år och äldre Länk till annan webbplats.

Hur skapas en övergång
Skapa övergång.
Vad kostar det och vilka övergångsperioder finns? Länk till annan webbplats.

Internationella övergångar
Hur går dessa till? Länk till annan webbplats.

Aktuella övergångar
Godkända övergångar inom Svensk Handboll Länk till annan webbplats.

Frågor om övergångar
Spelare upp till 14 år, tavling@handbollost.se
Spelare från 15 år och äldre, transfer@handboll.rf.se.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-24

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!