Gå till innehåll

HANDBOLL ÖST

HANDBOLL ÖST

Foto: Matthew Tipple

Utbildning för unga ledare och mentorer

Vi påminner om vår utbildning för unga ledare och mentorer som vi har i samarbete med Stockholms Ishockeyförbund och RF-SISU. Sista anmälningsdag är torsdag 24 aug.

För femte gången erbjuds utbildningen för unga ledare och mentorer i samarbete med Stockholms Ishockyförbund och RF- SUSU. Stockholms Ishockyförbund har tillsammans med sina föreningar identifierat att det finns en hel del unga ledare i verksamheten, precis som hos oss inom Handbollen. Det finns en stor potential att öka på ledarförsörjningen i framtiden om vi fångar upp intresserade ungdomar och erbjuder en bra väg in i ledargärningen. Unga ledare definieras enligt Riksidrottsförbundet vara 15-25 år gamla. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande ledarskapsutbildning och stärka unga ledare i deras roll. Stödet i föreningen ska bland annat finnas genom att en mentor finns till hands. Mentorn får en kortare utbildning i mentorskap. För att få anmäla deltagare till utbildningen har vi även tagit fram ett antal kriterier som anmälande förening ska uppfylla. Dessa kriterier anges lite längre ner. Ishockeyn har 15-20 platser på utbildningen och vi på Handbollförbundet Öst har 10- 15 platser (totalt 30 platser) varje deltagare har en mentor, mentorn kan ha flera adepter.

Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 15-25 år. Aktiva eller f.d. aktiva

Utbildningens innehåll

 • Ledarskap - filosofi
 • Barn och ungdomars fysiska utveckling
 • Pedagogik i praktiken
 • Föräldrar

Kriterier för föreningen

Övergripande:

 • Den unga ledaren ska verka i en trygg miljö
 • Det ska finnas en fungerande organisation i den verksamhet den unga ledaren verkar (huvudansvarig tränare, assisterande tränare, lagledare, materialare, aktiv föräldragrupp)

Mentor:

 • Den Unga ledaren ska ha en mentor. Denne kan vara lagets Huvudansvariga tränare, föreningens Sportchef eller annan dedikerad person.
 • Önskvärt är att mentorn har en dokumenterad erfarenhet, men framförallt brinner för att stöta en ung ledare i dess utveckling
 • Genomföra samtal med den unga ledaren löpande och så ofta som möjligt.
 • Delta på inledande teamsmöte 6/9
 • Genomgå mentorsutbildning 9/9 ca 4 timmar

Plan
Önskvärt är att föreningen har en plan för den unga ledaren. Vad som händer de närmaste 2 åren och vilka utbildningar planeras (tex Grundkurs) och att det finns en ekonomisk planering för detta. .

Utbildare

Andreas Carlsson (ledarskap, barn och ungdomars fysiska utveckling)
Henrik Lannér (Pedagogik i praktiken, föräldrar) (mentorskap för mentorerna på lördagen)

Kontaktpersoner
Ulf Rustas Stockholms Ishockeyförbund
Anders Mattsson Handbollsförbundet Öst
Håkan Strömberg RF-SISU Stockholm

Tidplan och utbildningar

Tillfälle 1: (Presentation av utbildning, förväntningar)
Datum: 6/9-23
Tid: 18.30–20.00
Plats Teams
Målgrupp: Unga ledare och mentorer

Tillfälle 2 (Utbildningshelg)
Datum: 9/9 - 10/9-23
Tid: 08.30-17.00 båda dagarna
Plats: Bosön (ej övernattning)
Målgrupp: Unga ledare och mentorer

OBS! Mentorer endast Lördag 9/9 kl. 09.00 -12.00 avslutas med lunch
Antalet platser är begränsat till 30 unga ledare (Ishockey 15-20, och Handboll 10-15)

Anmälan

Anmälan gäller samtliga tillfällen. Unga ledare = 3 tillfällen, Mentorer = 2 tillfällen
OBS! I anmälan är det viktigt att ange om man är Ung ledare eller Mentor.

Anmäl dig via följande länk - Utbildning för unga ledare och mentorer 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast torsdag 24 augusti. Nytt datum!

Publicerad: 2023-08-23

Senast uppdaterad: 2023-08-23

Författare: Maria Casado

Intressant? Dela gärna!